İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Sunduğumuz Hizmetler

Dünya 'nın çok uluslu şirketleri için lider lojistiği yönetiyoruz.

canmar.com.tr

1978 yılından bu yana büyüyüp gelişen Canmar’ın, insan kaynakları politikasının ana unsuru doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesidir. Kendi yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak çalışanların eğitim ve gelişimine önem verilir, değişim ve gelişimin sürekliliğine inanılır.

Çalışanlar arasında hiçbir farklılık gözetmeyerek yetkinliklerini ve bilgilerini kullanabilecekleri uygun ortam sağlanır. Her “Canmar’lı” ekibin önemli bir parçasıdır.

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme, şirkete iyi olan yetenekleri kazandırmak için Canmar 'ın en önem verdiği insan kaynakları fonksiyonlarından birisidir. Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında yoğun iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmektir.

Adaylarda aradığımız ortak yetkinlikler aşağıdaki gibidir:

  • Müşteri Odaklılık
  • Etkili İletişim Kurma
  • Sürekli Öğrenme & Gelişim
  • Takım Çalışması
  • Değişime Açık Olma
  • Yaratıcılık & Yenilikçilik
  • Sonuç & Çözüm Odaklılık
  • Planlama & Organizasyon

Şirketimize yapılan tüm başvurular, gizlilik ilkesi kapsamında adalet ve fırsat eşitliği gözeterek değerlendirilir.

CANMAR ’da işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınır. Görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikler esas alınır. Pozisyon için uygun olan adaylara teklif iletilirken, diğer adaylara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılır. Canmar’ a başvurularınızı web sitemizden açık pozisyonları takip ederek ik@canmar.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim

Her yıl eğitim analiz çalışması yapılarak, performans değerlendirme, kariyer planları ve yetenek yönetimi doğrultusunda bir eğitim programı hazırlanır. Eğitim programının amacı; çalışanların hem mesleki bilgi ve becerilerini hem de kişisel becerilerini geliştirmektir. Canmar'da eğitim, çalışanların şirkete hızlı adapte olmaları amacıyla oryantasyon programı ile başlar, teknik ve kişisel becerileri geliştirme eğitimleri ile devam eder. Ayrıca çalışanların ihtiyaçlarına yönelik farklı eğitimler için alanında deneyimli ve öncü eğitim kurumları ile işbirliği yapar.

Performans ve Yetenek Yönetimi

CANMAR ’da uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile yüksek performans gösteren organizasyon kültürü yaratmak öncelikli hedefimizdir. Performans yönetiminde, CANMAR 'ın temel stratejilerine uygun olarak hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Performans değerlendirme sisteminde hem hedefler hem de yetkinlikler değerlendirilir, yarıyılda ve yıl sonunda yapılandırılmış olarak yılda iki kez uygulanır.

Performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler; Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemleri gibi diğer insan kaynakları süreçlerinin uygulanmasında kullanılır.

Tüm çalışanların yer aldığı performans değerlendirme sistemine ek olarak, yılda bir kez yönetim kadroları için “360 Derece Performans Değerlendirme” uygulaması yapılır.

Yetenek yönetimi ile üst düzey pozisyonlarda çalışabilecek yeteneklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve şirkette tutundurulması hedeflenir.

Yenilikçiyiz

Gücümüzü; farklılıklarımız, yaratıcılığımız ve yenilikçiliğimizden alırız.


Gelişim fırsatları yaratır, geri bildirim ve öz eleştiriye önem veririz.


Sektörde fikir ve uygulama lideri olarak gündemi belirleriz.

Güveniliriz

Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarız.


Mükemmeliyetçi, işine bağlı, potansiyellerini en üst düzeyde kullanan kişisel ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmeye odaklı, sorumluluk bilincine sahip bir ekiple çalışırız.


Kararlarımızı şeffaf bir iletişimle paylaşırız.


Hizmet ve hizmet sonrası servislerimizle müşterilerimize üst düzeyde güven veririz.

Cesuruz

Özgün ürün ve hizmetlerimiz, yeni çözümler ile pazara yön verir, rekabeti arttırırız.


Hızlı bir şekilde çözümler sunar, hayata geçiririz.


Her koşulda başarıyı hedefler, yılmadan mücadele ederiz.

Mükemmeliyetçiyiz

Topluma ve gelecek nesillere değer katacak yatırımlar yaparız.


Sevinci ve üzüntüsüyle yaşamı, başarısı ve zorlukları ile sorumluluğu paylaşırız.


Birbirimize değer verir. Birlikte başarmaya inanırız.


Tüm gücümüzle çalışır, zoru başarmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

Takımımıza Katıl

Açık Pozisyonlar